مهندسی صنایع غذایی

شناسایی ساختار کپک ها و مخمر ها با استافاده از میکروسکوپ

قارچها موجوداتی به شکل میکروسکوپی وماکروسکوپی ,یوکاریوت,هتروتروف,از نظر نوع زندگی وتغذیه ساپروفیتند یا پارازیت. قارچ  ساپروفیت هم می توانند بیماری زا باشند مثلا قارچ بین انگشتان پا ساپروفیت است که باعث بیماری می شود.

مخمرها به اشکال کروی بیضوی شکل اند ولی کپک ها دارای رشته ای به نام هیف هستند(هپی سلیوم)قارچ ها به 4دسته تقسیم می شوند :

1)بازیدیومیست 2)آسکومیست 3)زیگومیست 4)دوتریومیست ها  که از نظر سیر تکاملی از پایین به بالا تکمیل می شوند. مخمرها بیشتر بازیدیومیست وآسکومیست هستند.

مثال: ساکرومایسیس سروزیه در صنعت برای تولید شراب و الکل از آن استفاده می شوند وآب جو هم با استفاده از همین تولید می شود.

کاندیدا آلبیکنز می تواند یک پاتوزن تبدیل شود واین زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن ضعیف می شود وعامل آفت در دهان بزرگترها است.

رزوپوس استلونیفر کپک نان است چند رشته هیف و یک پایه دارد و بالای آن برجستگی دارد.

مواد و وسایل مورد نیاز:

برای درست کردن یک نمونه قارچی میکروسکوپی به یک لام ولامل استریل احتیاج داریم وآنس و مواد رنگی لاکتوفنول.

روش کار:

یک لام استریل را برداشته یک قطره لاکتوفنول روی آن ریخته با انس یک مقدار کپک گرفته و روی لام قرار داده و لامل را با زاویه 45درجه روی آن می اندازیم تا هوا زیر آن نماند.
+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:2  توسط امیر سجاد مدرسی  |